3D-printing

3D-printing is een technologie waarmee 3D-objecten eenvoudig kunnen worden vervaardigd. Met behulp van 3D-printing kunnen ook octrooi-, model- of auteursrechtelijk beschermde voorwerpen worden gekopieerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat in de juridische wereld een levendige discussie ontstaan over de betekenis van 3D-printing. Dient er een thuiskopieheffing te worden geheven over 3D-printers? Kan er door rechthebbenden worden opgetreden tegen platforms die tekeningen van hun werken aanbieden?