Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die bedoeld zijn om onderdeel uit te maken van meerdere overeenkomsten. In algemene voorwaarden kan van alles geregeld worden, maar niet de kernafspraken van de overeenkomst, zoals de prijs. Daarentegen zijn algemene voorwaarden uitstekend geschikt om te bepalen dat die prijs binnen 14 dagen na de factuurdatum moet worden voldaan. Algemene voorwaarden moeten op de juiste manier ter kennis komen van de wederpartij, anders maken ze geen deel uit van de overeenkomst. Zo moeten ze voor het sluiten van de overeenkomst en op deugdelijke wijze ter hand worden gesteld. Voorbeelden van algemene voorwaarden in relatie tot IT zijn de ARBIT-voorwaarden, die worden gehanteerd door de IT inkopende overheid en de ICT~Office voorwaarden die leveranciersvriendelijker zijn en veel worden gebruikt in de IT-branche.