ASP, SaaS, PaaS, DaaS, IaaS

Application Service Providing, Software as a Service en alle andere ‘as a Service’ varianten zijn allen vormen van outsourcing van IT. Het kernprincipe is altijd dat hardware (rekenkracht), software en data niet op locatie van de afnemer draaien, maar bij de IT-leveranciers of zijn toeleveranciers (zoals een hostingprovider), dus in de cloud. De uitbesteding van informatietechnologie heeft gevolgen op de terreinen van service levels, privacy, beschikkingsmacht over data en continuïteit. Dit vergt dat tussen de leverancier en de afnemer van een cloudprovider over dit soort onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt.