Auteursrecht

Auteursrecht is een exclusief recht op verveelvoudigen en aan het publiek ter beschikking stelling van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Hieronder vallen schilderijen, boeken, mondelinge voordrachten, foto’s en software. Het werk moet enige mate van originaliteit bevatten, maar die drempel is laag. Het recht komt toe aan de maker. Het auteursrecht ontstaat automatisch door vervaardiging van het werk.