Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de privacyregelgeving door organisaties. De AP helpt daarbij, door wetgeving nader te duiden door middel van het opstellen van richtsnoeren. De AP heeft de mogelijkheid om te handhaven. De handhavingsbevoegdheden zijn met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aanzienlijk uitgebreid.