Bewerkersovereenkomst

De bewerkersovereenkomst moet worden afgesloten tussen de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens en de bewerker. De bewerker is de partij die (een deel van) het verwerkingsproces voor de verantwoordelijke uitvoert. Voorbeelden zijn een hostingprovider, leverancier van een SaaS-boekhoudsysteem of een nieuwsbriefservice. De bewerkersovereenkomst moet een op zichzelf staand document zijn, en bevat bepalingen over beveiliging, geheimhouding en verwerkingsbevoegdheden.