Bewijs

In het civiele recht is het bewijs het middel om de rechter van de juistheid van gestelde feiten te overtuigen. De rechter heeft daarbij in beginsel beoordelingsvrijheid, hij mag de waarde van een bewijsmiddel bepalen. Er gelden echter ook bewijsvermoedens. Zo wordt datgene wat is vastgelegd in een notariële akte, als waar geacht.