Cloudprovider

Als cloudprovider biedt u software, data, rekenkracht en/of het beheer daarvan aan als dienst. U heeft deze zaken zelf in huis of u betrekt ze bij uw toeleveranciers. Als cloudleverancier hebt u naast de techniek, ook te maken met juridische kwesties. Denk aan het intellectueel eigendomsrecht, privacyrecht en hostingrecht. Daar komt steeds meer bij: denk bijvoorbeeld aan de komende meldplicht voor datalekken.

De IT-jurist helpt u graag bij het leveren van uw SaaS-, IaaS-, PaaS- en/of DaaS-diensten. Wij staan u bij in onderhandelingstrajecten met uw klanten en toeleveranciers. Uiteraard helpen we bij het opstellen van uw contracten en het vastleggen van uw intellectueel eigendom. Daarnaast geven wij u advies wanneer u takedown-verzoeken krijgt, een curator u aanspreekt of wanneer er beslag op de gegevens van uw klant wordt gelegd. Tot slot is De IT-jurist uw partner bij het opzetten van een deugdelijke escrow- of continuïteitsregeling voor uw klanten.

Lees ook deze blogs, die interessant zijn voor de cloudprovider:

Beveiligen van ICT en aansprakelijkheid

De continuïteit van de cloudoplossing

De Wet Bescherming Persoonsgegevens