Continuïteitsregeling

Een continuïteitsregeling is het geheel aan technische en juridische maatregelen dat wordt getroffen om de continuïteit van een IT-product (software, SaaS, cloud-dienst) veilig te stellen. Een continuïteitsregeling kan gaan om alleen een softwarebroncode, maar ook de continuïteit van de hardware, de toeleveranciers, de helpdesk en het beheer en vooral de data die verbonden zijn aan het betreffende IT-product. Afhankelijk van de technische en juridische structuur van het IT-product, zal een ander type continuïteitsregeling nodig zijn.