Continuïteitsregelingen en escrow

Naarmate software en data meer bedrijfskritisch worden, is er voor gebruikers van informatiesystemen meer behoefte aan zekerheid over continuïteit. Continuïteit moet altijd in samenwerking met de IT-leverancier worden geregeld. Die beschikt immers over de onderdelen van en rechten op het informatiesysteem die daarvoor nodig zijn. De medewerking van de leverancier kan dan ook worden gezien als een kwaliteitsimpuls van zijn dienstverlening.

Om een goede continuïteitsregeling op te zetten, is allereerst een grondige technische inventarisatie van de IT-dienstverlening (on premises software, SaaS, hosting) nodig. Voor on premises software kan een broncode-escrowregeling voldoende zijn. Voor de continuïteit van SaaS- en cloud-oplossingen moet ook worden gekeken naar de data en toeleveranciers als hostingproviders en hulpsoftware. Een goede continuïteitsregeling betreft niet een eenmalige handeling, maar eist constante bewaking van de getroffen technische en juridische maatregelen.

Is mijn escrowregeling voldoende voor het regelen van de continuïteit van mijn SaaS-systeem? Wat kan ik doen tegen de gevolgen van het Nebula-arrest? Hoe zorg ik ervoor dat hosting wordt verzorgd op het moment dat mijn cloudprovider wegvalt? De technisch en juridisch experts hebben niet alleen ervaring met het opzetten van een continuïteitsregeling, maar ook met de uitvoering daarvan in het geval van calamiteiten bij de IT-leverancier. Zij helpen u graag bij het beveiligen van uw informatiesysteem en nemen uw zorgen weg. Daarbij wordt een evenwichtige situatie gecreëerd tussen de IT-leverancier en zijn afnemers.