Cookiewet

De cookiewet is geen aparte wet, maar een wijziging van de Telecommunicatiewet (artikel 11.7a). De cookiebepalingen regelen dat de partij, die cookies gebruikt ten behoeve van zijn website, dit niet mag zonder toestemming te vragen aan de bezoeker. Deze toestemming moet de bezoeker geven nadat hij is geïnformeerd over manier waarop cookies worden ingezet.