Copyleft, beperkt copyleft, non-copyleft

Open source licenties worden opgedeeld in drie varianten: copyleft, beperkt copyleft en non-copyleft licenties. Copyleft-licenties zijn die licenties, waarin is geregeld dat de open source component alleen mag worden bewerkt of gebruikt in andere software als deze bewerking en andere software ook in broncodevorm openbaar wordt gemaakt. Beperkt copyleft licenties bepalen dat ook, maar alleen ten aanzien van de bewerking van de open source component zelf. Non copyleft licenties ten slotte, verplichten niet tot wederopenbaarmaking van de broncode van de open source component, als deze is aangepast.