De IT-jurist (geschiedenis)

De IT-jurist is een IT-juridisch adviesbureau dat zich richt op leveranciers en afnemers van informatietechnologie. Kernactiviteiten zijn het geven van juridisch advies, het opstellen en beoordelen van contracten en het uitvoeren van audits en scans. De IT-jurist stelt zich ten doel om door middel van een multidisciplinaire benadering haar klanten van dienst te zijn. Dit betekent dat zowel gebruik wordt gemaakt van de kennis van juridisch experts als van IT-deskundigen. Centraal staat echter de organisatie en de bedrijfsvoering van de klant: kennis daarvan is essentieel voor juridisch advies op maat.

De IT-jurist stelt zich ten doel om vooroplopend specialist zijn op het snijvlak van IT en recht. Juridische aspecten van technologische ontwikkelingen worden in kaart gebracht en vertaald naar een passend advies voor uw organisatie. Dit alles met het oog op een langdurige samenwerking. De IT-jurist is gevestigd in Haren (Groningen), maar bedient klanten in het hele land.

Geschiedenis

De IT-jurist is de verzelfstandiging van de IT-juridische adviesafdeling van Software Borg (Haren). Door betrokkenheid bij het opzetten van continuïteitsregelingen, ontstond in de loop der jaren een bloeiende adviespraktijk. Door de verzelfstandiging is IT-juridisch advies een kerndienst geworden, terwijl de nauwe samenwerking met IT-deskundigen en IT-auditors is gebleven.