De IT-notaris

De IT-jurist B.V. werkt voor en samen met de IT-notarissen. Vereniging IT-notaris (voorheen Stichting IT-notaris) is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland. Doelstelling van deze Vereniging is het bevorderen van rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. De IT-jurist B.V. werkt voor IT-notarissen door hen te ondersteunen bij cliëntvragen op het gebied van IT-recht, Intellectueel Eigendom en Informatiebeveiliging. Voor meer informatie, zie www.it-notaris.nl.