Disclaimer

Een disclaimer is een korte tekst op een website of onder een e-mail, waarmee aansprakelijkheid wordt uitgesloten door de website-eigenaar of de verzender van de e-mail. Onderwerp van de disclaimer kunnen bijvoorbeeld zijn de veiligheid van bijgesloten, downloadbare of gelinkte bestanden of webpagina’s of over de juistheid van de informatie die een webpagina of e-mail bevat. Over de juridische houdbaarheid van een disclaimer wordt wel eens getwijfeld, met name omdat het een eenzijdige verklaring is.