Domeinnaamrecht

Het recht rond domeinnamen heeft zich sinds halverwege jaren negentig sterk ontwikkeld. Dat komt vooral door het feit dat iedere domeinnaam uniek is. Er is door de jaren heen veel geprocedeerd om de rechten op een domeinnaam te verkrijgen. Houders van een merkenrecht of handelsnaamrecht, hebben in procedures een sterke positie. Domeinnaamgeschillen worden tegenwoordig veelal opgelost via de WIPO / SIDN procedure, dus niet meer via de rechter. Domeinnamen zijn vatbaar voor verpanding. Van de verpanding kan aantekening worden gemaakt in het domeinnaamregister. Daarnaast kunnen ze worden overdragen, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van escrow om beide partijen zekerheid te geven.