Escrow

Escrow is een driepartijenconstructie waarbij de partij 1 ten behoeve partij 2 een goed of een geldsom neerlegt bij een onafhankelijke en betrouwbare partij 3 (bijvoorbeeld een notaris). Wanneer aan een in het contract tussen die partijen neergelegde voorwaarde is voldaan, zal partij 3 over dienen te gaan tot afgifte van hij in bewaring heeft aan partij 2. Zo kan partij 2 een geldsom krijgen, als vaststaat dat hij een zaak in eigendom heeft overgedragen aan partij 1.

 

In de IT wordt escrow bijvoorbeeld toegepast bij (internationale) domeinnaamtransacties. Verder is escrow een onderdeel van broncode-escrow (ook wel software escrow), waarbij een broncode en de daarbij horende zaken door een softwareleverancier in bewaring wordt gegeven aan een derde partij. Wanneer een calamiteit zich voordoet bij de softwareleverancier (bijvoorbeeld een faillissement), geeft de derdepartij de broncode af aan de licentienemer. Escrow is steeds meer een woord geworden voor het aanduiden van continuïteitsregelingen voor IT.