Inkoper / contractmanager

Als inkoper van IT bent u niet alleen gefocust op de laagste prijs, maar ook op de kwaliteit. Belangrijk is dus het contract, want daarin kan worden vastgelegd hoe die kwaliteit moet worden verzorgd. Denk bijvoorbeeld aan regelingen over garanties, aanpassingsverzoeken, onderhoud, service levels en aansprakelijkheidsverdeling.

Hoewel het ondertekenen van een contract een belangrijk moment is, moet er ook op worden toegezien dat gemaakte afspraken na worden gekomen. De IT-jurist kan u daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een audit. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de IT-deskundigen die onderdeel uitmaken van het team van De IT-jurist B.V. 

Lees ook deze blogs, die interessant zijn voor de inkoper en de contractmanager:

Een checklist bij de beoordeling van softwareovereenkomsten

Europees aanbesteden van ICT

Software Asset Management