Intellectueel Eigendom

Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor de verschillende rechten die aan mensen worden toegekend wanneer zij een uitvinding doen of uitvoering geven aan een idee. Voorbeelden zijn het octrooirecht, het auteursrecht, en het merkenrecht. Het belangrijkste kenmerk van deze rechten is dat zij de vrijheid om werk van anderen (voor eigen profijt) te gebruiken, beperken. De inhoud van de rechten is bepaald in verschillende wetten.

Sommige IE-rechten worden verkregen door toekenning (merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, kwekersrecht), andere worden automatisch verkregen door de totstandbrenging van een werk (auteursrecht, chipsrecht, databankenrecht, handelsnaamrecht). Daarnaast is het intellectuele eigendomsrecht constant in beweging, en komt er frequent nieuwe regelgeving bij.

De IT-jurist ondersteunt u bij het vastleggen en exploiteren van uw intellectuele eigendom. Daarbij gaat om vragen als: hoe toon ik aan dat ik eigenaar ben van een werk? Hoe bescherm ik mijn rechten tegen het faillissement van mijn onderneming? Wat kan ik doen tegen de partij die zonder toestemming van databank gebruik maakt? Hoe exploiteer ik in samenwerking met resellers mijn software, zonder dat zij mij beconcurreren? Hoe houd ik mijn bedrijfsgeheimen en know-how voor mijzelf? Kan ik op treden tegen partijen die met 3D-printers kopieën maken van mijn werk en deze verhandelen? De IT-jurist ondersteunt u graag bij het beantwoorden van die vragen.

Lees ook deze blogs over Intellectueel Eigendom