IT-contracten

Een goed IT-contract eist begrip van de techniek. Zonder inzicht in het functioneren van een IT-product, bestaat het risico dat het contract niet voldoet. Een contract kan in de titel wel “Verkoop hardware” hebben staan, als het contract uiteindelijk (ook) draait om de levering van software, is andere regelgeving van toepassing. Die wetgeving schrijft immers per soort overeenkomst (koop-, huur-, licentie-) voor aan welke voorwaarden de overeenkomst moet voldoen en welke verplichtingen en aanspraken partijen over en weer hebben.

De IT-jurist heeft jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van IT-contracten. Het gaat om het juridisch instrumentarium van hard- en softwareleveranciers, hostingproviders, cloudleveranciers, webwinkels, internetbedrijven en hun klanten. Wij helpen u met het opstellen van algemene en inkoopvoorwaarden, software- SaaS- en cloudovereenkomsten, resellerovereenkomsten, Service Level Agreements (SLA’s), privacyverklaringen, arbeidscontracten, non-disclosure agreements (NDA’s) en continuïteitsregelingen (escrow).

De IT-jurist stelt het contract altijd in samenwerking met u op. Uw wensen en doelstellingen worden geïnventariseerd, waarop een IT-contract op maat wordt gemaakt. Uiteraard werkt De IT-jurist daarbij vanuit een modellenbank, zodat we niet “from scratch” beginnen en u snel een model kunnen aanleveren.

Lees ook deze blogs over IT-contracten:

Een checklist bij de beoordeling van softwareovereenkomsten

Online algemene voorwaarden, hoe moet het?

Een inleiding overeenkomsten voor programmatuur