Disclaimer

Bij de totstandkoming van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als informatie en aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend, noch wordt voor deze informatie aansprakelijkheid aanvaard door De IT-jurist B.V. De op deze website gecommuniceerde tarieven zijn onder voorbehoud en indicatief. De IT-jurist heeft het recht om fouten op de website te herstellen. De fouten op deze website maken geen deel uit van enige overeenkomst tussen de IT-jurist en haar klant, noch brengen zij een overeenkomst tot stand.

De intellectuele eigendomsrechten op deze site en haar content komen toe aan De IT-jurist B.V. Verveelvoudiging en herpublicatie van informatie op deze site, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden (link) van toepassing. Wanneer u problemen ondervindt met onze website of fouten ontdekt, kunt u met ons contact opnemen via info@it-jurist.nl