IT-notaris

De IT-notaris is gespecialiseerd in het bieden van rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. De IT-notarissen zijn verenigd in een specialisatieorgaan Vereniging IT-notaris (voorheen Stichting IT-notaris). Deze vereniging is geaccrediteerd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De IT-notaris heeft een wettelijke zorgplicht en werkt onder beroeps- en gedragsregels. Daarnaast biedt zijn akte maximale rechtszekerheid. Voor meer informatie, zie www.it-notaris.nl