Minimumrechten softwaregebruiker

Wanneer software onder licentie (gebruiksrecht) wordt verstrekt, krijgt de softwaregebruiker enkele minimumrechten. Deze kunnen hem niet worden ontzegd in de licentieovereenkomst. Zo mag de softwaregebruiker zijn exemplaar van de software verveelvoudigen, als dat nodig is om de software te gebruiken zoals dat is beoogd.