Blogoverzicht

 • 18
  Mar

  Het einde van de levenscyclus van software

  Software heeft een levenscyclus en binnen die levenscyclus komt er een moment dat het niet meer rendabel is om de software te onderhouden en door te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat de software de ontwikkelingen in de informatietechnologie niet meer kan bijhouden.
  Lees verder...
 • 16
  Mar

  Heeft u een exit strategie, indien uw softwareleverancier zijn bedrijf stopt?

  De IT-wereld is onstuimig. Ondernemingen worden bij de vleet opgericht, maar er zijn ook veel bedrijven die failleren of anderszins ophouden met hun activiteiten. De bedrijfsbeëindiging van softwareontwikkelaars komt met regelmaat voor.
  Lees verder...
 • 12
  Mar

  Wat is het verband tussen software en data?

  De levensloop van software is bepalend voor toestand van de data die binnen het informatiesysteem waarvan de software deel uitmaakt, worden verwerkt. De software is immers nodig om die data uit te lezen, aan te passen, op te slaan en anderszins te verwerken.
  Lees verder...
 • 11
  Mar

  IT-notaris profileert zich tijdens ALV van de KNB

  De IT-jurist bv werkt samen met gekwalificeerde IT-notarissen (aangesloten bij Stichting IT-notaris) op het gebied van het bieden van rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. Op 10 maart 2015 gaf de voorzitter Jelger de Kroon van dit orgaan een tweetal workshops tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
  Lees verder...
 • 6
  Mar

  Werkt een “stichting continuïteit” voor cloudoplossingen?

  Steeds vaker wordt duidelijk dat aan het gebruik van cloudoplossingen continuïteitsrisico’s verbonden zijn, die voortkomen uit de afhankelijk van de leverancier. Biedt een "stichting continuïteit" daarvoor zekerheid?
  Lees verder...
 • 5
  Mar

  Cursus software escrow en continuïteit informatiesystemen

  Steeds vaker wordt duidelijk welke continuïteitsrisico’s verbonden zijn aan het gebruik van bedrijfskritische informatiesystemen. Het Software Borg Instituut, partner van de De IT-jurist B.V., organiseert daarom de cursus "Software escrow & continuïteit informatiesystemen”.
  Lees verder...
 • 4
  Mar

  Hoe draag je auteursrechten op software over?

  Het auteursrecht op software berust niet altijd bij de maker(s) tijdens de geldingsduur van dat recht. Het komt met regelmaat voor dat het auteursrecht wordt overgedragen, bijvoorbeeld in het kader van de verkoop van een broncode.
  Lees verder...
 • 3
  Mar

  Regel uw softwarerechten in een testament

  Ook complexe en/of bedrijfskritische software kan worden ontworpen en geschreven door één persoon. Het komt niet zelden voor, dat organisaties voor het onderhoud en doorontwikkeling van hun informatiesysteem of –systemen afhankelijk zijn van een individu.
  Lees verder...