Blogoverzicht

 • 20
  Jun

  De ePrivacy verordening: Cookies

  U heeft het vast wel eens gemerkt, vrijwel elke site die u bezoekt vraagt om het accepteren van de cookies. Het is inmiddels een feit van algemene bekendheid dat websites gebruik maken van cookies. Wat zijn cookies eigenlijk? En wat hebben ze met de ePrivacy verordening te maken? De ePrivacy verordening is het vervolg op de ePrivacy richtlijn en moet ervoor gaan zorgen dat overal in de Europese Unie dezelfde regels gaan gelden.
  Lees verder...
 • 11
  Apr

  Nieuwe Europese Auteursrecht Richtlijn

  Na de Europese Raad in februari, heeft ook het Europees Parlement op 26 maart 2019 voor het voorstel voor de nieuwe Europese Auteursrecht Richtlijn (hierna: richtlijn) gestemd. Er is wel wat verdeeldheid geweest over de richtlijn. Zo hebben Nederland, Finland, Italië, Luxemburg en Polen bij de Europese Raad tegen gestemd.
  Lees verder...
 • 14
  Feb

  Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni)

  De afhankelijkheid van essentiële voorzieningen is zeker vanwege de digitalisering in de afgelopen decennia nog meer toegenomen. Een kwartiertje of uur zonder essentiële voorzieningen als elektriciteit, internet of drinkwater is voor iedere organisatie al zeer vervelend. Een nog langere periode zonder die voorzieningen kan zelfs schadelijk zijn. Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken is er in de afgelopen jaren een Europese richtlijn opgesteld die inmiddels in Nederlandse wetgeving is omgezet.
  Lees verder...
 • 8
  Nov

  De juridische kant van ‘de Cloud’

  Cloud is een term die voor diverse ICT-diensten wordt gebruikt en welke je in juridisch opzicht alleen kunt gebruiken indien je goed omschrijft wat er met de Cloud wordt bedoeld. Onder Cloud worden meerdere services verstaan zoals SaaS, PaaS en IaaS.
  Lees verder...
 • 4
  Oct

  Identificatie betrokkenen bij uitoefening AVG-rechten

  Wie persoonsgegevens verwerkt dient rekening te houden met de rechten van betrokkenen. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Maar hoe weet je zeker dat het daadwerkelijk de betrokkene betreft die zijn rechten wil uitoefenen?
  Lees verder...
 • 3
  Apr

  “Duizenden sportclubs niet klaar voor nieuwe privacywet”

  Veel sportclubs schijnen de administratie over hun gegevensverwerkingen nog niet op orde te hebben, zo meldt het AD. Want ja, ook sportclubs moeten vanaf 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. En dat geldt niet alleen voor sportclubs, maar ook voor andere verenigingen, stichtingen en alle andere instellingen, samenwerkingsvormen, bedrijven en individuen die persoonsgegevens verwerken.
  Lees verder...
 • 5
  Mar

  Creative Commons-licentie

  Laatst nog een mooi stukje geschreven? Inhoudelijk sterk? Fijne opmaak? Jammer dat het dan onder de ‘gewone’ auteursrechtenregeling, behoudens een paar uitzonderingen, niet zonder toestemming door anderen verder verspreid mag worden. Creative Commons-licenties bieden daar gelukkig een goede oplossing voor.
  Lees verder...
 • 25
  Oct

  Privacy op scholen - AVG

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Uiteraard zal de AVG ook gelden voor scholen, nu deze gegevens van leerlingen verwerken. Dat betekent dat scholen rekening zullen moeten houden met de beginselen van de AVG.
  Lees verder...