Blogoverzicht

 • 1
  Feb

  Software komt niet uit de lucht vallen

  De levensloop van een softwareproduct begint met de ontwikkelingsfase. In die fase wordt van niets toegewerkt naar een eerste versie van een werkend computerprogramma. De ontwikkelingsfase zelf bestaat ook weer uit een aantal onderdelen.
  Lees verder...
 • 29
  Jan

  Hoe vestig je een pandrecht op software?

  Indien een softwarehouse een investering wil doen in haar product en daarvoor geld wil lenen van een bank of andere investeerder, zal deze bank graag zekerheid willen over de voldoening van haar vordering. Het komt daarom geregeld voor dat een softwarehouse haar software en het daarop rustende auteursrecht in onderpand geeft.
  Lees verder...
 • 22
  Jan

  Hoe vestig je een pandrecht op een domeinnaam?

  Er worden nog steeds talloze rechtszaken gevoerd over domeinnaamgeschillen. Dit geeft aan dat domeinnamen in de meeste gevallen een economische waarde hebben. Het is dan ook mogelijk om een domeinnaam als onderpand te gebruiken voor een investering.
  Lees verder...
 • 21
  Jan

  Waarom een escrowregeling?

  De voordelen van geautomatiseerde systemen en goede software hoeven we tegenwoordig niet meer uit te leggen. Gebruikers kunnen bij een juiste keuze en goed gebruik hun werk veel effici├źnter en effectiever uitvoeren.
  Lees verder...
 • 20
  Jan

  De casus Tom Kabinet

  Op 20 januari 2015 heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten dat Tom Kabinet in beginsel een website exploiteert, waarop legale e-books worden doorverkocht. Echter worden er ook via dezelfde website illegaal verkregen e-books doorverkocht. Daarom oordeelt de rechter, dat de website offline moet.
  Lees verder...
 • 14
  Jan

  De algemene voorwaarden voor software

  De algemene voorwaarden voor software, hoe zat het ook alweer en welke voorbeelden zijn er? Een vergelijking tussen de Nederland ICT en de ARBIT voorwaarden.
  Lees verder...
 • 13
  Jan

  Hoe zorgt de softwaregebruiker ervoor dat zijn contract wordt nagekomen?

  Als een softwaregebruiker vindt, dat zijn leverancier niet of niet volledig zijn verplichtingen uit de licentieovereenkomst of een andere overeenkomst nakomt, dan zal de softwaregebruiker actie moeten ondernemen om nakoming alsnog te realiseren, dan wel schadevergoeding te ontvangen.
  Lees verder...
 • 12
  Jan

  Wat is de waarde van digitale keurmerken?

  Nu de markt steeds meer bedrijfskritische processen uitbesteed aan cloudleveranciers of andere dienstverleners, is er steeds meer behoefte aan rechtszekerheid ten aanzien van de veiligheid van deze dienstverlening. Er zijn in de loop der jaren een groot aantal digitale keurmerken ontstaan, die deze zekerheid moeten geven. Hieronder gaan we in op de waarde van dergelijke digitale keurmerken.
  Lees verder...