Blogoverzicht

 • 26
  Jul

  Een inleiding overeenkomsten voor programmatuur

  In dit artikel worden computerprogrammatuurovereenkomsten besproken. De aanschaf van computerprogramma’s verschilt van de aanschaf van bijvoorbeeld hardware, randapparatuur of andere “gewone” zaken.
  Lees verder...
 • 25
  Jul

  Hoe werkt auteursrecht op software?

  In dit artikel staat de auteursrechtelijke bescherming van software centraal. De juridische bescherming van software wordt geregeld in de Auteurswet (Aw). Het auteursrecht stelt de maker van een computerprogramma (zoals software in de Auteurswet wordt aangeduid) in staat zijn werk te exploiteren.
  Lees verder...
 • 24
  Jul

  Hoe werkt het databankenrecht?

  In een digitale omgeving is het ontsluiten, raadplegen en kopiëren van informatie eenvoudiger dan in de offline wereld. Een groot aantal organisaties maakt tegenwoordig (daarom) gebruik van geautomatiseerde informatiesystemen. Het kan daarbij voorkomen dat de digitale gegevens welke door de organisatie worden verwerkt zijn verzameld in een elektronische databank.
  Lees verder...
 • 23
  Jul

  Softwareoctrooien

  De bescherming van software is hoofdzakelijk geregeld in de wetgeving waarin het auteursrecht is neergelegd. Naast de auteursrechtelijke bescherming bestaat echter ook de behoefte aan octrooirechtelijke bescherming van computerprogramma’s.
  Lees verder...
 • 22
  Jul

  Waar moet je rekening mee houden bij het elektronisch verwerken van gegevens?

  In dit artikel wordt aandacht besteed aan de (juridische) gevolgen van het elektronisch verwerken van gegevens. Het verwerkingsbegrip omvat alle handelingen die ten aanzien van gegevens kunnen worden verricht. Gedacht kan worden aan het opslaan, kopiëren, wijzigen of openbaar maken van gegevens.
  Lees verder...
 • 21
  Jul

  Wat is elektronisch bewijs en hoe ga je er mee om?

  In dit artikel wordt aandacht besteed aan het produceren en behouden van elektronisch bewijs. Bij het produceren ervan gaat het om de wijze waarop bewijs ontstaat, wordt verzameld en de manier waarop de kracht van dat bewijs tot stand komt.
  Lees verder...
 • 20
  Jul

  Wat zijn de (wettelijke) verplichtingen van een softwaregebruiker?

  In dit artikel worden de verplichtingen die de gebruiker van software heeft, besproken. Het verplichtingenbegrip is daarbij breed. Het kan namelijk allereerst gaan om wetgeving waarmee direct of indirect eisen worden gesteld aan de (omgang met) software die een organisatie gebruikt.
  Lees verder...
 • 19
  Jul

  Wat is SaaS en ASP?

  In dit artikel worden de belangrijkste juridische aspecten van Software as a Service en Application Service Providing besproken. Met deze termen worden twee enigszins vergelijkbare constructies van het leveren van software aangeduid. In dit artikel wordt allereerst uiteengezet wat de kenmerken van de constructies zijn, waarbij tevens wordt ingegaan op hun onderlinge verschillen.
  Lees verder...