Blogoverzicht

 • 18
  Jul

  Hoe om te gaan met domeinnamen?

  Hoe om te gaan met domeinnamen? Bijna elke organisatie maakt gebruik van een website om mensen te informeren of reclame te maken. Daarnaast kunnen zij hun website ook gebruiken voor het aanbieden van goederen en diensten via internet. De website is bereikbaar door het intypen van de domeinnaam van de website in de adresbalk van een internetbrowser.
  Lees verder...
 • 17
  Jul

  Open Source, een introductie

  In dit artikel worden in vogelvlucht de belangrijkste aspecten van het gebruik van Open Source software besproken. Open Source software is software waarvan de broncode door de maker ervan vrij ter beschikking wordt gesteld. De broncode is software in de vorm van een voor een mens te begrijpen programmeertaal en de daarbij horende documentatie.
  Lees verder...
 • 16
  Jul

  Hoe beschermt u Intellectueel Eigendom?

  Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor de verschillende rechten die aan mensen worden toegekend wanneer zij een uitvinding doen of uitvoering geven aan een idee. Voorbeelden zijn het octrooirecht, het auteursrecht, en het merkenrecht. Het belangrijkste kenmerk van deze rechten is dat zij de vrijheid om werk van anderen (voor eigen profijt) te gebruiken beperken.
  Lees verder...
 • 15
  Jul

  De Wet Bescherming Persoonsgegevens, een introductie

  Dit artikel bevat een algemene introductie op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet is een implementatie van de Europese richtlijn 95/46/EG. Het doel dat de Europese wetgever met deze richtlijn nastreeft is het creëren van een degelijke en uniforme bescherming van persoonsgegevens.
  Lees verder...
 • 14
  Jul

  Google Spain Arrest – Ook onder huidige wetgeving een ‘recht om vergeten te worden’

  Veel besproken onderwerp van de aankomende Europese Privacyverordening, is het ‘recht om vergeten te worden’. Dit recht houdt in dat de verwerker van persoonsgegevens op verzoek van de betrokkene moet stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens en deze moet verwijderen.
  Lees verder...
 • 13
  Jul

  Wetsvoorstel versterking positie curator: de betekenis voor hosting- en cloudproviders

  Begin dit jaar is het Wetsvoorstel “Versterking positie curator” gepubliceerd. Onderdeel is de introductie van een nieuw artikel 105b Faillissementswet. Het tweede lid van dat artikel luidt als volgt: Derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, de administratie van de gefailleerde geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, stellen deze desgevraagd aan de curator ter beschikking, zo nodig met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken.
  Lees verder...
 • 12
  Jul

  Nieuwe consumentenwet: een aantal belangrijke veranderingen

  Op vrijdag 13 juni 2014 is de implementatie van de nieuwe Europese consumentenrichtlijn in Nederland van kracht geworden. Dit brengt voor webwinkels diverse veranderingen met zich mee. Veel webwinkels zullen hun bestelproces moeten aanpassen en de informatie op hun website aan moeten vullen.
  Lees verder...
 • 11
  Jul

  Hoe om te gaan met takedownverzoeken en verzoeken om NAW-gegevens?

  Als website- of forumbeheerder, hostingprovider, clouddienstverlener en domeinnaamregistrar kunt u te maken krijgen met takedown-verzoeken. Dit zijn verzoeken waarin een persoon of organisatie vraagt om verwijdering of het ontoegankelijk maken van bepaalde informatie, omdat deze onrechtmatig is. Daarnaast kan ook worden verzocht om de NAW-gegevens van uw klant, zodat op hem verhaal kan worden gehaald.
  Lees verder...