Blogoverzicht

 • 10
  Jul

  Europees aanbesteden van ICT: een introductie

  De afgelopen jaren is de Europese aanbestedingsprocedure voor overheidsorganisaties en aan de overheid gelieerde instellingen een van de belangrijkste procedures geworden om opdrachten in de markt te zetten. De oorzaak hiervan is het dat het doorlopen van deze procedure in veel gevallen verplicht is gesteld. In dit artikel worden in vogelvlucht de belangrijkste aspecten en voorschriften van Europees aanbesteden doorgenomen.
  Lees verder...
 • 9
  Jul

  Wat is Software Asset Management?

  De software die binnen een organisatie aanwezig is, moet steeds meer als een waardevol bezit worden gezien. De software wordt namelijk gebruikt voor de ondersteuning en uitvoering van allerlei handelingen, en daarnaast zijn de kosten die met het gebruik van software gepaard gaan zijn vaak aanzienlijk. Een van de manieren om met de software als een ‘asset’ om te gaan, is het voeren van een risico- en kostenbeperkend beleid.
  Lees verder...
 • 8
  Jul

  De rechtspositie van de softwaregebruiker in internationaal perspectief

  In dit artikel wordt de rechtspositie van de softwaregebruiker in een internationaal perspectief geplaatst. Daarbij wordt bekeken welke rechten de softwaregebruiker heeft wanneer hij op basis van een traditionele licentieovereenkomst gebruik maakt van de software. Er wordt in dit artikel vooral gekeken welke juridische risico’s een softwaregebruiker loopt op het moment dat zijn softwareleverancier, waarmee in dit artikel ook degene die de software heeft ontwikkeld wordt bedoeld, failliet gaat.
  Lees verder...
 • 7
  Jul

  Juridische aandachtspunten agile softwareontwikkeling

  In de softwareontwikkeling moet de ‘klassieke’ watervalmethode voor steeds meer plaats maken voor relatief nieuwe agile methodieken als Scrum. Agile softwareontwikkeling kenmerkt zich door een iteratief ontwikkelingsproces, waarin in mindere mate wordt gewerkt met uitgebreide (functionaliteits)specificaties en ontwerpen die voor het schrijven van de programmatuur worden vastgesteld.
  Lees verder...
 • 6
  Jul

  Verweesde software, hoe ga je daarmee om?

  Vreemd. In het informatietijdperk draait geen informatiesysteem zonder software. En toch gaan we er soms slechter mee om dan met een oude fiets. Die doen we ook niet op slot en we letten niet op de bandenspanning. Tot het te laat is.
  Lees verder...
 • 5
  Jul

  Informatiebeveiliging, een introductie

  De IT-jurist is actief op het snijvlak van recht, informatietechnologie en informatiebeveiliging. Dat laatste vakgebied wordt in dit artikel introducerend besproken, waarbij het voornamelijk de bedoeling is geweest om de grote omvang ervan aan te tonen. In de eerste twee paragrafen van het artikel wordt begonnen met het benoemen van de belangrijkste onderdelen van het informatiebeveiliging.
  Lees verder...
 • 4
  Jul

  De continuïteit van de cloud oplossing, escrow alleen is niet voldoende

  Cloud computing krijgt steeds meer marktaandeel in de informatiemaatschappij. Cloud computing is een breed begrip, maar is eigenlijk een benaming voor de vele varianten van client-server technologie. Bij cloud computing kan het gaan om Software as a Service (SaaS), Desktop as a Service, Platform as a Service en de vele “XaaS”-businessmodellen die tegenwoordig gangbaar zijn en gebruik maken van de technieken achter cloud computing. Voor continuïteit is een multidisciplinaire aanpak nodig: niet alleen juridisch, maar ook niet alleen technisch.
  Lees verder...
 • 3
  Jul

  De elektronische handtekening, wat is het precies?

  Op 21 mei 2003 is de Wet Elektronische Handtekeningen in werking getreden. Met deze wet is de Richtlijn Elektronische Handtekeningen geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze Europese richtlijn beoogt voor de Europese Gemeenschap een uniforme regeling te treffen voor elektronische handtekeningen, waarmee het (internationaal) gebruik ervan wordt gestimuleerd.
  Lees verder...