12
Feb
2016

Adviesoverdatalekken.nl

Momenteel krijgen wij enorm veel vragen binnen over de nieuwe meldplicht datalekken. Dit heeft ons er toe gebracht om daartoe een speciale landingspagina te maken voor informatie over datalekken: www.adviesoverdatalekken.nl. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met info@it-jurist.nl of stel een vraag via https://twitter.com/adviesdatalek

Voor onze klanten hebben wij aan de hand van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens een datalekken-beslisboom opgesteld. Dit schema laat zien: 1. of de Meldplicht Datalekken voor uw organisatie van toepassing is, 2. of er sprake is van een datalek binnen uw organisatie en 3. of en hoe dat datalek gemeld dient te worden.

De beslisboom laat op hoofdlijnen zien hoe de meldplicht datalekken werkt. Inmiddels zijn veel aspecten van de meldplicht datalekken nader uitgewerkt. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de beslisboom, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag bij het toepassen van de regelgeving. U kunt kosteloos onderhavig artikel in pdf aanvragen via info@it-jurist.nl

Beslisboom Meldplicht Datalekken

Beslisboom Datalekken

Beslisboom Datalekken 2

Beslisboom Datalekken 3

IT-jurist datalekken

4. Is uw organisatie op grond van de Wbp verplicht tot het melden van het datalek aan de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt?

Voor de volledige set aan beleidsregels verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij helpen u graag bij vragen op dit gebied. 

Hier nog enkele links van de Autoriteit Persoonsgegevens:

Lees ook de volgende blogs op het gebied van privacyrecht: