25
Jan
2016

Beslisboom Datalekken

Voor onze klanten hebben wij aan de hand van de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens een datalekken-beslisboom opgesteld. Dit schema laat zien: 1. of de Meldplicht Datalekken voor uw organisatie van toepassing is, 2. of er sprake is van een datalek binnen uw organisatie en 3. of en hoe dat datalek gemeld dient te worden.

De beslisboom laat op hoofdlijnen zien hoe de meldplicht datalekken werkt. Inmiddels zijn veel aspecten van de meldplicht datalekken nader uitgewerkt. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de beslisboom, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag bij het toepassen van de regelgeving. U kunt kosteloos onderhavig artikel in pdf aanvragen via info@it-jurist.nl

Beslisboom Datalekken

Beslisboom Datalekken 2

Beslisboom Datalekken 3

4. Is uw organisatie op grond van de Wbp verplicht tot het melden van het datalek aan de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt?

Voor de volledige set aan beleidsregels verwijzen wij u door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij helpen u graag bij vragen op dit gebied.

Lees ook de volgende blogs op het gebied van privacyrecht:

Wet Bescherming Persoonsgegevens, een introductie

Bewerkersovereenkomst: een verplichting bij verwerken persoonsgegevens in de cloud

Big Data en privacy

Bestandsbegrip toch niet relevant voor digitale verwerking