21
Nov
2014

De IT-jurist bv op het Jaarcongres ECP 2014

Wij waren zeer verheugd met de uitnodiging om te spreken op het Jaarcongres ECP in Den Haag op 20 november 2014. Op het Jaarcongres ECP komen nieuwe ontwikkelingen, de sociale, maatschappelijke én economische impact van ICT en mogelijkheden tot samenwerking aan bod. Dit jaar stond het Jaarcongres ECP in het teken van: Doorbraak. Innovatie. Maatschappij. Andere sprekers dit jaar waren minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Tineke Netelenbos, Willem Vermeend en Brenno de Winter. 

"ICT is dé bron voor innovatie. Innovaties en nieuwe kansen blijven elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en maatschappij en vraagt om vroegtijdig inzicht in de kansen, groeimogelijkheden, mogelijke doorbraken en bijkomende risico’s en uitdagingen. Er ontstaat ook behoefte aan andere vaardigheden, er ontstaan veiligheidskwesties zoals cybercrime en discussies rondom privacy-aspecten van de toepassing van innovaties. En er moeten onderlinge afspraken worden gemaakt op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit. Een open en constructieve dialoog, ondanks mogelijk tegengestelde belangen, waarin kennisdeling centraal staat is hierbij essentieel."

Het programma van het Jaarcongres ECP bestond uit een plenaire opening en afsluiting met daartussen 28 subsessies over uiteenlopende onderwerpen. Eén van deze sessies werd ingevuld door De IT-jurist bv. Tijdens deze interactieve sessie hebben we besproken hoe bedrijven hun innovaties kunnen en moeten vastleggen. Wilt u ook meer weten over dit onderwerp, neemt u dan gerust eens contact met ons op.

ECP Jaarcongres 2014