17
Mar
2016

De IT-jurist heeft meegeschreven aan boek 'Salesforce'

De IT-jurist heeft als kennispartner van het ICT informatiecentrum een bijdrage geleverd aan het boek 'Salesforce'. Het boek geeft een beeld van de belangrijkste eigenschappen, voordelen en nadelen van Salesforce. Daarnaast wordt aan de implementatie aandacht besteed en komen de koppeling met CMS systemen en diverse aspecten van CRM in de cloud ter sprake. De publicatie is bedoeld voor iedere organisatie die zich oriënteert op een nieuwe CRM oplossing en daarbij Salesforce overweegt of wil vergelijken met de beoogde oplossing. Het boek is in gedrukte vorm en als e-book gratis beschikbaar via www.ICTboekensite.nl. De bijdrage van De IT-jurist behelst met name de juridische aspecten van werken in de cloud.

Kennispartners

Het onafhankelijke ICT informatiecentrum publiceert boeken, websites, whitepapers, nieuwsbrieven en andere media over de selectie, implementatie en toepassing van ICT oplossingen. Jaarlijks maken meer dan 200.000 beslissers en meebeslissers in ICT projecten gebruik van deze gratis beschikbare kennis en informatie. Doel van de media is om beslissers te helpen bij het nemen van betere beslissingen over nieuwe ICT investeringen en vraagstukken. De content voor de media van het ICT informatiecentrum is afkomstig van meer dan 250 kennispartners. Zij zijn door het ICT informatiecentrum geselecteerd vanwege specifieke kennis en expertise rond één of meer actuele ICT thema's. De IT-jurist is één van deze kennispartners.