14
Oct
2014

De IT-jurist spreekt op het Jaarcongres van ECP

Op 20 november 2014 vindt het Jaarcongres ECP plaats in Den Haag. Op het Jaarcongres ECP komen nieuwe ontwikkelingen, de sociale, maatschappelijke én economische impact van ICT en mogelijkheden tot samenwerking aan bod. Dit jaar staat het Jaarcongres ECP in het teken van: Doorbraak. Innovatie. Maatschappij.

Binnen het Jaarcongres ECP is ruimte gemaakt voor een tweetal sessies die ingevuld worden door het Kennisplatform admnistratieve software. De belangrijkste doelstelling van dit kennisplatform is het bij elkaar brengen van kennis op het gebied van (innovatieve) ontwikkelingen en softwareleveranciers.

Doelgroep zijn met met name softwareleveranciers en geïnteresseerden in betreffende onderwerpen.

Sessies die vanuit het Kennisplatform ingevuld worden zijn:

1e sessie: Elektronisch factureren als standaard functie in boekhoudsoftware is de norm
Elektronisch factureren wordt steeds meer toegepast en is over een aantal jaar meer standaard dan uitzondering. Om elektronisch factureren op grote schaal mogelijk te maken zijn standaards van essentieel belang voor de software industrie. Een van deze standaards is de berichtenstandaard UBL dat op steeds grotere schaal gebruikt wordt voor elektronisch factureren.

Aan leveranciers van boekhoudsoftware is door Gerard Bottemanne van GBNED een oproep gedaan mee te werken aan een ketentest om ervoor te zorgen dat elektronische facturen tussen de verschillende boekhoudpakketten uitgewisseld en (automatisch) verwerkt kunnen worden. Asperion, Exact, MUIS Software, Reeleezee, UNIT4 en Visma hebben gehoor gegeven aan de oproep.

Tijdens de bijeenkomst wordt door betrokken leveranciers ingegaan op het resultaat. Ook worden vragen beantwoord van softwareleveranciers die alsnog willen aansluiten bij de oproep. Daarnaast wordt tijdens deze track ingegaan op de rol van de Billing Service Provider (BSP) en de rol van een initiatief als SimplerInvoicing. Deze sessie is een bijdrage van het Kennisplatform administratieve software en wordt geleid door Gerard Bottemanne.

2e sessie: Juridische aandachtspunten bij innoveren met en exploiteren van software;
Het Kennisplatform administratieve software is een initiatief van ECP en Onderzoeksbureau GBNED om kennisuitwisseling tussen softwareleveranciers en uitvragende partijen te stimuleren. Ook juridische aspecten waar een softwareleverancier mee te maken krijgt heeft de aandacht van het Kennisplatform. Als softwareleverancier of app-bouwer wilt u vooral kwalitatief hoogwaardige producten maken en innoveren. De regels van het intellectuele eigendomsrecht kunnen u echter kopzorgen geven. De inzet van de arbeid en producten van externen, kan betekenen dat u afbreuk doet aan uw eigen rechten. Exploitatie vergt (complexe) IT-contracten en voorwaardensets. En ten slotte kunnen ook uw klanten eisen stellen aan de juridische kwaliteit van uw product, bijvoorbeeld op het gebied van continuïteit. Hoe zorgt u ervoor dat uw rechtspositie op orde is en u daarmee ook uw concurrentiepositie versterkt? IT-juristen André Kamps en Jan-Willem Oordt van De IT-Jurist B.V. zullen deze vraag bespreken in een interactieve sessie. U kunt ter plaatse ook uw IT-juridische vragen stellen. Deze sessie is een bijdrage van het Kennisplatform administratieve software en wordt geleid door Gerard Bottemanne.

Deelnemers aan deze bijeenkomst hebben gratis toegang tot het volledige Jaarcongres ECP dat ditmaal gehouden wordt in de Fokker Terminal te Den Haag.

Over het Jaapcongres ECP
ICT is dé bron voor innovatie. Innovaties en nieuwe kansen blijven elkaar in hoog tempo opvolgen. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en maatschappij en vraagt om vroegtijdig inzicht in de kansen, groeimogelijkheden, mogelijke doorbraken en bijkomende risico’s en uitdagingen. Er ontstaat ook behoefte aan andere vaardigheden, er ontstaan veiligheidskwesties zoals cybercrime en discussies rondom privacy-aspecten van de toepassing van innovaties. En er moeten onderlinge afspraken worden gemaakt op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit. Een open en constructieve dialoog, ondanks mogelijk tegengestelde belangen, waarin kennisdeling centraal staat is hierbij essentieel.

Deze dialoog kunt u dan ook verwachten op het Jaarcongres ECP. Laat u inspireren door sprekers uit binnen- en buitenland en krijg nieuwe inzichten door succesvolle of juist minder geslaagde businesscases. Ga met politici in debat en hoor hoe innovatieve, vaak jonge, ondernemers een andere kijk op de zaak hebben en breid uw netwerk uit.
Kortom: kom op donderdag 20 november naar de Fokker Terminal in Den Haag!

Aanmelden
Door u gratis aan te melden voor het Jaarcongres ECP heeft u automatisch toegang tot het volledige jaarcongres EN de genoemde tracks vanuit het Kennisplatform.
Aanmelden kan eenvoudig via www.jaarcongresecp.nl.