21
Feb
2017

De IT-jurist spreekt op het Nationaal Congres Administratie

De IT-jurist is uitgenodigd om te spreken op de vijftiende editie van het Nationaal Congres Administratie, welke plaatsvindt op 23 mei 2017. Het congres heeft als doelgroep: controllers, hoofden en medewerkers financiële administratie, medewerkers administratiekantoren en belastingadvieskantoren, (financieel) directeuren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. 

Programma

9.30 – 10.00 uur Ontvangst

10.00 – 10.45 uur Actualiteiten Belastingen
door Erik Klop, partner bij Visser & Visser 
De fiscaliteit is altijd in beweging! Denkt u bijvoorbeeld eens aan de afschaffing van de pensioenopbouw in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (dga). Hoe moet u hiermee omgaan, wat is het meest voordelig en welk effect heeft dit op de liquiditeit? In ieder geval worden als gevolg van de afschaffing van het pensioen voor de dga de tariefschijven in de vennootschapsbelasting aangepast. Zelfs globale fiscale kwesties hebben invloed op de lokale heffingen, zoals de gewijzigde criteria voor de innovatiebox met ingang van 1 januari 2017. U hoort alle fiscale wijzigingen die voor uw werk relevant zijn.

10.45 – 11.30 uur Actualiteiten Debiteurenbeheer
door Jean Gieskens, treasury-, cash- & creditmanager
Hoewel de crisis grotendeels voorbij lijkt te zijn, blijft het belangrijk om openstaande vorderingen zo snel mogelijk te innen. Als klanten slecht of niet betalen, kan dat immers de ondergang van úw onderneming betekenen. In uw debiteurenbeleid moet u ook rekening houden met de nodige wetgeving, waaronder de Richtlijn Betalingsachterstand (RBA), de Wet Incassokosten (WIK), de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) en de Wet griffierechten. Ook is er een nieuwe verordening die de regels voor het leggen van conservatoir beslag op bankrekeningen binnen de Europese Unie wijzigt. Daarnaast veranderen ook de regels voor het opvragen van rekeninginformatie. En u moet voldoen aan de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RvJ) als u de debiteurenportefeuille in de jaarrekening verwerkt. Kortom, het is de hoogste tijd om uw debiteuren- en incassobeleid weer eens goed onder de loep te nemen!

11.30 – 12.00 uur Koffiepauze

12.00 – 12.45 uur Actualiteiten Datalekken en privacywetgeving 
door Jan-Willem Oordt, werkzaam bij De IT-jurist 
Als uw organisatie de salarisadministratie heeft uitbesteed aan een externe partij of u doet juist de salarisadministratie van uw klanten, dan bent u op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht om de uitvoering hiervan in een overeenkomst te regelen. In deze bewerkersovereenkomst moet u onder meer vastleggen om welke diensten het gaat, wat de omvang is van het gebruik van de persoonsgegevens en hoe de beveiliging geregeld is. Wij vertellen u hoe u zo’n bewerkersovereenkomst opstelt en wat er allemaal in moet staan. Daarnaast praten wij u bij over de ontwikkelingen rondom de privacywetgeving. In mei 2018 wordt de Wbp namelijk vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming.

12.45 – 13.30 uur Lunchpauze

13.30 – 14.15 uur Actualiteiten Jaarrekening
door John Weerdenburg, mede-eigenaar van Auxilium adviesgroep 
Bij het opstellen van de jaarrekening moet u rekening houden met diverse wijzigingen. Zo kunnen kleine ondernemingen kiezen voor een andere opmaak van de jaarrekening. Daarnaast zijn kleine ondernemingen vanaf boekjaar 2016 en middelgrote ondernemingen vanaf boekjaar 2017 verplicht om de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel met Standard Business Reporting (SBR). En door de wijziging van het Burgerlijk Wetboek is er nu ook een nieuw jaarrekeningregime voor micro-ondernemingen. Tot slot zijn er nieuwe regels voor het herstellen van fouten. Wij praten u bij over alle veranderingen rondom de jaarrekening.

14.15 – 15.00 uur Actualiteiten in de loonheffingen
door Roelof van Marrum, specialist werkgeverszaken bij Operius 
Natuurlijk praten wij u ook bij over alle wijzigingen in de loonheffingen. Vooral de Wet aanpak schijnconstructies heeft nogal wat gevolgen. Verder bespreken we de wijzigingen rondom de auto van de zaak die in de Autobrief II zijn aangekondigd en is er aandacht voor het nieuwe lage-inkomensvoordeel, waar werkgevers sinds 1 januari 2017 recht op kunnen hebben voor werknemers die tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Tot slot wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Na afloop bent u weer op de hoogte van alle wijzigingen in de loonheffingen.

15.00 – 15.30 uur Theepauze

15.30 – 16.15 uur Actualiteiten in de BTW
door Carola van Vilsteren, eigenaar van Van Vilsteren BTW advies
In april 2016 heeft de Europese Commissie het VAT action plan gelanceerd. Hierin staan BTW-wijzigingen die de EU-lidstaten moeten implementeren in hun BTW-wetgeving en die veel invloed zullen hebben op uw BTW-administratie. Bovendien is het sinds 1 januari 2017 makkelijker om de BTW op oninbare vorderingen terug te vorderen. Wij praten u bij over alle veranderingen. Maar ook als er niets veranderd is, gaat er nog weleens iets fout. Want weet u dat op een factuur zowel het post- als vestigingsadres van de verzender én de ontvanger van een factuur moet staan? In de praktijk gebeurt dat heel vaak niet. Er valt dus weer genoeg te vertellen over de BTW.

U kunt zich aanmelden via deze link