9
Nov
2015

De IT-jurist werkt mee aan boek Zorg en ICT

De zorgsector en zorginstellingen staan onophoudelijk in de schijnwerpers. Doorlopend spelen hoge kosten de hoofdrol in discussies over de kwaliteit die wij met onze gezondheidszorg nastreven. Met minder financiële middelen en minder menskracht stellen wij als eisen dat de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de zorgontvanger optimaal gegarandeerd blijven, evenals de vertrouwelijke medische informatie over hem of haar. ICT-oplossingen spelen hierbij een steeds belangrijkere rol.

In dit boekje, waar De IT-jurist een juridische bijdrage aan heeft geleverd, wordt beslissers bij zorginstellingen een beeld gegeven van enkele digitale innovaties die kunnen bijdragen aan het beter structureren van de bedrijfsprocessen in de zorg, het verlagen van de kosten en het verhogen van de veiligheid. Voor steeds meer ICT specialisten is dit hun specifieke werkterrein. 

Bent u werkzaam in de zorgsector en heeft u vragen op IT-juridisch gebied, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Het boekje is gratis aan te vragen via: http://www.ictboekensite.nl/zorg-en-ict

IT-jurist Zorg en ICT