11
Dec
2015

Een casus over een fuikwebsite

Onlangs sprak de rechter zich uit over een zaak, waarbij er sprake was een zogenaamde fuikwebsite. Een fuikwebsite is een site, die onafhankelijkheid en deskundigheid suggereert, zonder dat het duidelijk wordt gemaakt, dat er feitelijk maar één marktpartij achter zit. In deze zaak gaat het om een fuikwebsite, die algemene informatie bevat over letselschade. De bedoeling is dat bezoekers van de site uiteindelijk door de getoonde informatie worden getriggerd om contact op te nemen met die ene marktpartij (een letselschadebureau).

Het letselschadebureau heeft voor het ontwikkelen van de fuikwebsite een marketingbureau ingeschakeld. De resultaten van de fuikwebsite vielen echter tegen en het letselbureau stopt de activiteiten van de fuikwebsite. Daarna komt het letselbureau er echter achter, dat het marketingbureau een tweede, zelfde soort fuikwebsite, heeft gemaakt op het gebied van letselschade. Het marketingbureau biedt de binnengekomen leads vervolgens te koop aan, aan het letselschadebureau. Het letselschadebureau vindt echter dat het marketingbureau onrechtmatig handelt door concurrerende activiteiten te ondernemen en eist de ontwikkelingskosten van de fuikwebsite terug.

De rechter is het daar echter niet geheel mee eens, omdat partijen geen concurrentiebepalingen waren overeengekomen. Wel vindt de rechter, dat het marketingbureau onrechtmatig heeft gehandeld, nu deze reeds met de ontwikkeling van de nieuwe fuikwebsite was begonnen, voor de beëindiging van de samenwerking van de partijen.

Wilt u dit soort situaties voorkomen, maak dan goede schriftelijke afspraken. Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.