8
Mar
2017

Helpdesk Algemene Verordening Gegevensbescherming

De afgelopen tijd wordt in verschillende persberichten aangegeven, dat er sprake is van een tekort aan ICT-juristen. Vooral op gebied van privacy, wordt een nijpend tekort verwacht aan specialisten, die organisaties kunnen helpen bij de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke in 2018 van toepassing wordt. Voor sommige organisaties zal het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming dan een verplichting worden.

Functionaris Gegevensbescherming

Volgens de verordening wordt de Functionaris Gegevensbescherming aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de hierboven genoemde taken te vervullen. De Functionaris Gegevensbescherming kan een personeelslid zijn van de betreffende organisatie, maar mag ook een persoon zijn, die de taken op grond van een dienstverleningsovereenkomst verricht. Dit laatste is voor een heleboel organisaties relevant, omdat het niet voor elke organisatie haalbaar is om een eigen Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

Helpdesk Algemene Verordening Gegevensbescherming

Volgens een recent bericht zijn bijna 78 procent van de IT-beslissers in het MKB zich niet bewust van de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarom stelt De IT-jurist een helpdesk beschikbaar aan ondernemers, die vragen hebben op dit gebied. De helpdesk is telefonisch te bereiken op: 050-5344574 of via mail: avg@it-jurist.nl.  

IAPP-certificering

Het team van De IT-jurist is onder meer gecertificeerd als Certified Information Privacy Professional Europe (CIPP/E) en Certified Information Privacy Manager (CIPM) bij de International Association of Privacy Professionals (IAPP). Deze certificeringen worden gezien als de standaard op het gebied van privacycertificering. Onze specialisten kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van bewerkersovereenkomsten, het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA), het opstellen van informatiebeveiligingsbeleid of het informeren van uw medewerkers over de nieuwe verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.