11
Dec
2015

Het debiteurenakkoord in de IT-branche

Indien u softwareleverancier bent en u verkeert in financiële problemen, dan kunt u een zogenaamd debiteurenakkoord proberen te sluiten met uw debiteuren. U doet één of meerdere van uw debiteuren bijvoorbeeld een aanbod, dat zij u een bepaald bedrag betalen, of een licentievergoeding voor een aantal jaren vooruitbetalen (terwijl dit aanvankelijk niet de afspraak was), waarbij u aangeeft dat een faillissement zeer realistisch is, wanneer zij niet akkoord gaan met uw voorstel. In dat geval ontvangen zij doorgaans niets en zijn ze een leverancier kwijt.

En dat is niet zo maar een leverancier. De software, die hij levert, is een onderdeel van een informatiesysteem. En als dat informatiesysteem voor het voortbestaan van de gebruiker bedrijfskritische informatie verwerkt, dan is zelfs uitval van het informatiesysteem voor enkele dagen al een bedreiging voor het voortbestaan van de organisatie van de gebruiker. En dit is zeker niet ondenkbaar als het onderhoud van de software wegvalt. Een financiële bijdrage aan een debiteurenakkoord kan dan wel eens vele malen goedkoper zijn dan de bedrijfs- en reputatieschade die zal ontstaan na een faillissement.

De inhoud van een dergelijk debiteurenakkoord is vormvrij. Dus een softwareleverancier kan allerlei akkoorden verzinnen, zoals een prijsverhoging of een geldlening.

Een debiteur kan niet worden gedwongen om akkoord te gaan met het voorstel van de softwareleverancier. Mocht de debiteur de softwareleverancier echter wel tegemoet willen komen, dan zal hij zekerheid wensen ten opzichte van zijn investering. De debiteur kan bijvoorbeeld de zekerheid wensen, dat andere debiteuren ook bijdragen aan de financiële situatie bij de softwareleverancier. De notariële akte van de IT-notaris kan hierbij extra borgen bieden voor beide partijen. De notariële akte kent namelijk executoriale werking, wat maximale zekerheid biedt ten opzichte van de daadwerkelijke betaling door alle debiteuren, die bijdragen aan het debiteurenakkoord. Ook kan hierbij gebruik worden gemaakt van de derdengeldenrekening van de notaris, zodat het geld ook echt alleen voor het verzekeren van continuïteit wordt gebruikt.

De IT-jurist kan zowel softwareleveranciers als softwaregebruikers helpen met het opstellen of beoordelen van dergelijke preventieve maatregelen. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met één van onze specialisten.