12
Oct
2017

Hoe gaat Netflix om met jouw persoonsgegevens?

Alleen in Nederland heeft Netflix al meer dan 2 miljoen gebruikers, wereldwijd meer dan 100 miljoen. Als je gebruik maakt van Netflix, maakt Netflix gebruik van je persoonsgegevens en kunnen jouw gegevens worden verstrekt aan derden.

Netflix kan worden gezien als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is van toepassing, omdat Netflix diensten aanbiedt aan betrokkenen (gebruikers) in de Europese Unie. De AVG gaat uit van transparantie bij het verwerken van persoonsgegevens. Netflix legt in haar privacyverklaring uit hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens.

Verzameling van gegevens

Netflix ontvangt en bewaart een aantal gegevens, die jij zelf verstrekt, zoals naw-gegevens, betalingsmethode en telefoonnummer. Ook worden jouw reviews en voorkeuren verzameld, welke jij met jouw account invoert.

Daarnaast wordt jouw kijkgedrag bijgehouden, zoals je kijkgeschiedenis en je zoekopdrachten. Er wordt tevens geregistreerd met welke apparaten jij Netflix gebruikt, welke browser jij daarbij gebruikt en vanaf welk IP-adres jij dit doet. Netflix geeft daarbij aan, dat zij mogelijk deze gegevens aanvult met gegevens, die zij uit andere bronnen verkrijgen, zoals online- en offline-dataproviders.

Gebruik van gegevens

Netflix gebruikt deze gegevens om de service te kunnen leveren en deze te kunnen verbeteren, maar tevens om marketingactiviteiten te mogen doen. Bij dit soort activiteiten kun je denken aan speciale aanbiedingen en promotionele aankondigingen.

Openbaarmaking van gegevens

Netflix verstrekt jouw gegevens in sommige situaties aan derden, zoals serviceproviders. Serviceproviders kunnen zijn partijen, die diensten aanbieden op het gebied van marketing, communicatie, (creditcard)betalingen, incasso’s, infrastructuur en IT, enquêtes, etc. Zij geven aan dat deze derden verantwoordelijk zijn voor hun eigen privacybeleid.

Rechten van de Netflix-gebruikers

Jij hebt als betrokkene een aantal rechten, die Netflix ook noemt in haar privacyverklaring, zoals het recht op inzage en correctie. In jouw account kun je tevens nog een aantal voorkeuren aangeven. Je kunt je bijvoorbeeld aan en afmelden voor updates, aanbiedingen en enquêtes.

Kinderen

Als je een Netflix-account wilt, moet je minimaal achttien jaar zijn. Uiteraard gebruiken veel kinderen Netflix. Daarom geeft Netflix aan, dat personen onder de achttien jaar alleen Netflix mogen gebruiken, met de betrokkenheid, onder het toezicht en na goedkeuring van een ouder of voogd.

Als je dit beleid bekijkt, kun je nog discussie voeren of er voor alle verwerkingen een duidelijke grondslag aanwezig. Wil je dit allemaal niet, dan is er maar één keuze: maak geen gebruik van Netflix. Heb je vragen over privacystatements in het algemeen, neem dan gerust eens contact met ons op.