11
Jul
2014

Hoe om te gaan met takedownverzoeken en verzoeken om NAW-gegevens?

Als website- of forumbeheerder, hostingprovider, clouddienstverlener en domeinnaamregistrar kunt u te maken krijgen met takedown-verzoeken. Dit zijn verzoeken waarin een persoon of organisatie vraagt om verwijdering of het ontoegankelijk maken van bepaalde informatie, omdat deze onrechtmatig is.  Daarnaast kan ook worden verzocht om de NAW-gegevens van uw klant, zodat op hem verhaal kan worden gehaald.

Wanneer u zo’n verzoek krijgt, kunt u dit beter niet negeren. Belangrijk in dit verband is artikel 6:196c van het Burgerlijk Wetboek. Daar staat dat partijen die niet louter als doorgeefluik fungeren, aansprakelijk kunnen worden gesteld als zij ook nadat dit hun gemeld is onrechtmatige informatie niet verwijderen. Van een hostingprovider wordt verwacht dat hij het verzoek (notice) beoordeelt en onmiskenbaar onrechtmatige informatie verwijdert (takedown). Bij twijfel over de onrechtmatigheid is het verstandig om het verzoek te laten beoordelen door een IT-juridisch expert, alvorens het te honoreren. Het verwijderen van rechtmatige informatie van klanten, kan namelijk als wanprestatie worden aangemerkt.

In 2008 is door het ministerie een ‘notice and takedown gedragscode’ uitgevaardigd. Hierin wordt aangeraden om een procedure in te richten voor het indienen en afhandelen van takedown-verzoeken. Ons advies is tevens om in de overeenkomst met klanten afspraken te maken, zodat bijvoorbeeld aansprakelijkheid voor onterecht verwijderde informatie beperkt kan worden. En er kunnen afspraken worden gemaakt met de verzoeker: hij kan u bijvoorbeeld vrijwaren van aansprakelijkheid voor onterecht verwijderde informatie.

Waar de gedragscode niets over zegt, is het afgeven van NAW-gegevens van de plaatser van de informatie (uw klant). Daar kan ook om worden verzocht, en onder bepaalde voorwaarden bent u verplicht om ook aan zo’n verzoek gehoor te geven. Daarvoor hoeft het verzoek geen gerechtelijk bevel te zijn.

De IT-jurist helpt u graag met het inrichten van een procedure voor de indiening en afhandeling van verzoeken om verwijdering van informatie en/of NAW-gegevens. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij het beoordelen van de verzoeken in een concreet geval.