18
Aug
2016

Is een werkgever aansprakelijk, indien een werknemer illegale software kopieert?

Illegaal software kopiëren op de werkvloer gebeurt vaker, dan organisaties als de BSA natuurlijk willen. Of een werkgever ook verantwoordelijk is voor dergelijke acties door werknemers, heeft de rechter onlangs beoordeeld.

In deze casus ging het om een softwareleverancier en een bedrijf die de software gebruikt, waarbij op enig moment door het bedrijf illegaal software wordt gekopieerd. Het bedrijf had reeds 7 licenties afgenomen op een rechtsgeldige manier. De softwareleverancier komt er vervolgens achter dat er sprake is van een illegale kopie, omdat er in de software een beveiligingsmechanisme was ingebouwd, die dit detecteert. De softwareleverancier stelt het bedrijf aansprakelijk en wil beslag leggen op de laptop, waarop de illegale kopie zou staan. Nog voordat de gerechtsdeurwaarder langskomt, proberen medewerkers van het bedrijf de illegale kopie van de laptop te verwijderen.

Het bedrijf stelt o.a. dat zij niet aansprakelijk is voor het illegaal kopiëren van de software, omdat zij er niet op de hoogte van was en zij niet kan voorkomen dat (één van) haar werknemers op eenvoudige manier de software kan downloaden op een laptop van het bedrijf. Tevens stelt het bedrijf dat er geen functioneel verband is tussen het kopiëren van de illegale software en de aan de werknemer (die de software daadwerkelijk had gekopieerd) opgedragen werkzaamheden.

De rechter oordeelt echter, dat het bedrijf op grond van artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek wel degelijk aansprakelijk is, nu werknemer ondergeschikte is en dat de werknemer een fout heeft gemaakt door het illegaal kopiëren van de software op een laptop van het bedrijf. Het bedrijf heeft de bevoegdheid om haar werknemers te verbieden om software illegaal te kopiëren en de rechter vindt het niet relevant, dat de software gemakkelijk te downloaden is en buiten het zicht van de werkgever heeft plaatsgevonden. Tevens vindt de rechter dat er wel een verband was tussen het illegaal kopiëren en de aan de werknemer opgedragen werkzaamheden, nu aan hem “administrator”-rechten waren toegekend. Ook vindt de rechter het van belang, dat er is geprobeerd om de illegale kopie van de laptop te verwijderen voordat er beslag op de laptop kon worden gelegd. Er ligt daarom een risicoaansprakelijkheid bij de werkgever volgens de rechter.

Meer weten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.