11
Mar
2015

IT-notaris profileert zich tijdens ALV van de KNB

De IT-jurist bv werkt samen met gekwalificeerde IT-notarissen op het gebied van het bieden van rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. Deze IT-notarissen zijn georganiseerd in een specialisatieorgaan Stichting IT-notaris. Op 10 maart 2015 gaf de voorzitter Jelger de Kroon van dit orgaan een tweetal workshops tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

De workshops bestonden uit een introductiegedeelte, waar een korte historie is gegeven van het ontstaan van de IT-notaris en waarom het een belangrijke specialisatie is binnen de beroepsgroep. Vervolgens werd aan de hand van een praktijkcasus uitgelegd welke rol de IT-notaris kan vervullen met werken met software in de “cloud” en waaraan een kwalitatieve continuïteitsregeling moet voldoen. Het feit dat bij beide sessies de zaal vol zat, geeft aan dat dit specialisatieorgaan op de goede weg is. De evaluatie was ook zeer positief. Voor veel notarissen waren de sessies een eyeopener. Er hebben zich gelijk aantal nieuwe notarissen aangemeld voor deelname en de eerstvolgende opleidingsdag 20 mei 2015. Indien u notaris bent en geïnteresseerd bent in deelname aan dit specialisatieorgaan, stuur dan een mail naar het secretariaat: secretariaat@it-notaris.nl.

De IT-jurist bv is trots om te mogen samenwerken met de verschillende IT-notarissen in het land en hoopt met de Stichting, dat het specialisatieorgaan spoedig verder zal groeien.