15
Oct
2015

Meld uw software-uitval

Het komt vaker voor dan men denkt: software die niet meer (goed) werkt en daardoor uitvalt. Enkele redenen daarvoor zijn, dat de oorspronkelijke maker de software niet meer wil of kan onderhouden of dat deze maker onbekend is en de software is 'verweesd'.

Dat kan worden veroorzaakt doordat de software niet meer behoort tot de hoofdactiviteit van de onderneming van de softwaremaker, of het onderhoud van de software te duur is geworden (software veroudert). Ook kunnen ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie, recht of informatiebeveiliging, onderhoud bemoeilijken of onmogelijk maken. Uitval kan uiteraard ook ontstaan door problemen met de onderneming van de maker zelf.

De afgelopen jaren zijn wij, samen met onze partners Software Borg en de IT-notaris, meerdere malen geconfronteerd met faillissementen in de softwarebranche. Dit heeft ons kennis en ervaring opgeleverd over softwarebroncodes in een kritische fase van hun levensloop. In die fase bemoeien zich soms plotseling vele partijen met de betreffende broncode(s), zonder veel kennis van zaken. Denkt u aan curatoren, rechter-commissarissen, pandrechthouders, waaronder banken, en potentiële kopers van de failliete boedel.

Praktisch altijd beseffen deze, vaak toevallig, bij een faillissement van een software-house betrokkenen, weinig van het verschil tussen een faillissement van een gewoon bedrijf en dat van een softwarebedrijf. Een softwarebedrijf levert geen goederen of simpele diensten. Het levert doorgaans het gebruiksrecht op software op grond van de auteurswet. Dat gebruiksrecht omvat niet al het materiaal dat nodig is om de gebruikersversie van de software te onderhouden en door te ontwikkelen. Ook op dat materiaal rust auteursrecht. Het zit in de failliete boedel en valt plotsklaps onder de beschikkingsmacht van de curator en rechter-commissaris. Deze zijn doorgaans geen deskundigen op softwaregebied.

Zij hebben de taak het faillissement op ordentelijke wijze af te wikkelen en kijken daarbij vrijwel uitsluitend naar de financiële kanten. De bijzondere, en bijzonder grote, belangen van de softwaregebruikers krijgen weinig tot geen aandacht. Toch is de meeste software bedrijfskritisch van aard en hangt het voortbestaan van de organisatie van de gebruiker hiervan af. Dat desondanks voor de belangen van de gebruikers geen oog bestaat, blijkt onder meer uit het feit, dat curatoren geen aandacht besteden aan de communicatie met licentienemers.

Meldpunt uitval software

Valt uw software uit en ziet het er naar uit, dat dit niet simpelweg komt door een storing, maar door problemen met uw softwareleverancier of vermoed u problemen bij uw softwareleverancier, meld dit dan bij ons meldpunt. Op basis van onze kennis en ervaring kunnen wij samen met u uw rechtspositie nader inventariseren.

Hoe werkt het?

Nadat u zich bij ons heeft gemeld, stuurt u ons alle relevante juridische documentatie. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende stukken zijn:

  • Uw licentieovereenkomst;
  • Uw onderhoudsovereenkomst / SLA;
  • Indien aanwezig, een escrowovereenkomst;
  • Indien aanwezig, polisvoorwaarden cybersecurity verzekering;
  • Andere relevante stukken.

Wij scannen deze stukken kosteloos, waarop wij u een voorstel doen voor nadere ondersteuning om uw rechtspositie zoveel mogelijk veilig te stellen. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van een ingebrekestelling zijn of indien de softwareleverancier nog niet is gefailleerd, alsnog een deugdelijke escrowregeling optuigen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.