12
Jul
2014

Nieuwe consumentenwet: een aantal belangrijke veranderingen

Op vrijdag 13 juni 2014 is de implementatie van de nieuwe Europese consumentenrichtlijn in Nederland van kracht geworden. Dit brengt voor webwinkels diverse veranderingen met zich mee. Veel webwinkels zullen hun bestelproces moeten aanpassen en de informatie op hun website aan moeten vullen.

Allereerst wordt de informatieplicht uitgebreid. Zo moet de consument herinnerd worden aan zijn wettelijke rechten, zoals zijn ontbindingsrecht. Wanneer dat niet gebeurt, wordt de termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van het ontbindingsrecht aanzienlijk verlengd. Wanneer niet duidelijk wordt gemeld dat kosten voor retourneren na uitvoering het herroepingsrecht voor de consument zijn, moet de webwinkelier deze kosten dragen. Bij de bestelknop moet voorts duidelijk zijn dat de consument een betalingsverplichting aangaat.

Verder wordt het ontbindingsrecht verlengd, van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen. Ook is het nodig dat een webwinkel een door de Europese wetgever ontwikkeld standaardformulier gebruikt, waarmee de consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht. Overigens kan hij zijn ontbindingsrecht ook via andere wegen, zoals e-mail, uitoefenen.

Op de naleving van de consumentenregels wordt toegezien door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De boetes zijn behoorlijk verhoogd. Juridische ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe regelgeving verleent De IT-jurist u graag.