22
May
2015

Opleidingsdag IT-notaris 20 mei 2015 was geslaagd

De IT-jurist bv heeft een samenwerking met de IT-notarissen van Stichting IT-notaris. De IT-jurist bv is o.m. de helpdesk voor IT-notarissen, als zij of hun cliënten vragen hebben op IT-juridisch gebied. Stichting IT-notaris is het door de KNB geaccrediteerde specialisatieorgaan, dat zich bezig houdt met het bieden van rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. De IT-notarissen, die deelnemer zijn van deze Stichting, dienen o.a. PE-punten te halen om zichzelf IT-notaris te mogen noemen. Deze punten kunnen ze o.a. halen door het bijwonen van opleidingsdagen. De IT-jurist bv is betrokken bij de organisatie van deze opleidingsdagen.

Op de opleidingsdag van Stichting IT-notaris van 20 mei 2015 heeft o.a. prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen een lezing verzorgd over “de licentienemer en de failliete IE-licentiegever”, mede naar aanleiding van het Nebula-arrest en het Berzona-arrest. Tevens heeft dhr. S. Kornblum een interactieve sessie verzorgd inzake de papierloze akte. Daarnaast zijn er nieuwe werkgroepen ingedeeld van IT-notarissen, die specifiek een bepaald onderwerp zullen behandelen en uitwerken, zoals bijvoorbeeld de notariële aantoonbaarheidsservice.

Stichting IT-notaris organiseert voorts samen met De IT-jurist bv en het Software Borg Instituut een aantal keer per jaar zogenaamde basiscursussen voor (IT-) notarissen. Deze basiscursussen staan in het teken van software escrow en continuïteit van informatiesystemen. Deze cursus geeft IT-notarissen en geïnteresseerde notarissen een uitstekende basis om cliënten op dit vlak te adviseren. Deze cursussen worden tevens gegeven bij IT-notarissen in de regio en dan bedoeld voor cliënten of relaties van de IT-notaris. Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan deze cursussen en/of deelname aan dit specialisatieorgaan, stuur dan een mail naar info@it-jurist.nl