1
Jul
2015

Outsourcing van riskmanagement

Steeds vaker wordt De IT-jurist gevraagd door grote organisaties om ondersteuning te bieden bij het riskmanagement van IT-projecten. In dat geval gaat het om klanten, die meerdere softwarepakketten in beheer, dan wel licentie hebben. Bij ziekenhuizen bijvoorbeeld, komen wij honderden verschillende softwarepakketten tegen. Hiervan zijn tientallen bedrijfskritisch.

Met riskmanagement ten aanzien van IT-contracten kunnen verschillende aandachtspunten worden opgepakt:

  • Doet de afnemer zaken met de auteursrechthebbende of zitten daar nog partijen tussen, en zo ja wat zijn de risico’s van die relaties?
  • Worden de van toepassing zijnde licentievoorwaarden nageleefd door de leverancier (bijvoorbeeld open source)?
  • Zijn er continuïteitsvoorzieningen getroffen voor de bedrijfskritische applicaties?
  • Software Asset Management, zie voor meer informatie onze blog over dit onderwerp;
  • Ondersteuning bij aanbestedingen;
  • Ondersteuning bij projectmanagement;
  • Ondersteuning bij contractmanagement;
  • Inventarisaties van belangrijke wet- en regelgeving, die van toepassing zijn op de betreffende IT-projecten (bv. privacy).

Het is natuurlijk van belang om op te merken, dat de verantwoordelijkheid voor dergelijke zaken nooit kan worden uitbesteed aan derde partijen. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de klant zelf. Wel kunnen wij, samen met ons netwerk aan onafhankelijke specialisten, zoals de IT-notaris, de IT-accountant en de Beëdigd Informaticadeskundige, deze klanten ondersteuning bieden bij het managen van de risico’s van IT-projecten. Wilt u meer weten over outsourcing van riskmanagement, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.