31
Jul
2014

Pre-pack: het Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen I

In het wetsvoorstel continuïteit ondernemingen (link), wordt de zogenaamde “pre-pack”-procedure een wettelijke basis gegeven. Pre-pack (ook wel: stille bewindvoering) houdt kort gezegd in, dat een rechtbank reeds voor een faillissement een beoogd curator aanstelt. Dit gebeurt op het verzoek van de organisatie die in financiële moeilijkheden verkeert.

Het voordeel van een stille (dus geheime) bewindvoerder is, dat schuldeisers geen lucht krijgen van de problemen. Zo worden geen slapende honden wakker gemaakt en bijvoorbeeld leveringen van goederen niet gestaakt. Zo kan de onderneming ‘normaal’ blijven functioneren. 

Het wetsvoorstel introduceert onder meer een nieuw artikel 363 Faillissementswet. Hierin wordt bepaald dat het verzoek wordt gehonoreerd als de pre-pack voordelen heeft voor de gezamenlijke schuldeisers en/of voor belangen van maatschappelijke aard, zoals het behoud van werkgelegenheid. De beslissing wordt genomen door de Rechtbank. Tegen de beslissing kan op grond van het wetsvoorstel geen hoger beroep worden ingesteld en de beslissing wordt niet openbaar gemaakt.

Wordt een stille curator aangesteld, dan krijgt deze de ruimte om te onderzoeken of de onderneming nog levensvatbaar is en wat de mogelijkheden voor een doorstart zijn. Als het faillissement wordt uitgesproken, is het in beginsel zo dat de stille bewindvoerder ook de curator wordt. Doordat een doorstart op deze manier kan worden voorgekookt, verwacht de wetgever dat deze efficiënter is en vooral meer oplevert. Inmiddels experimenteert een groot aantal rechtbanken reeds met pre-pack, ondanks de kritiek die er ook is (zie bijvoorbeeld: link). Het wetsvoorstel moet deze praktijk een wettelijke basis geven en stroomlijnen.

In specifieke branches kan voor de curator aanvullende expertise gewenst zijn. De IT-jurist heeft bijvoorbeeld reeds ervaring met curatoren van softwarebedrijven. Voor een succesvolle doorstart is het daar nodig dat de programmatuur (en met name het daarop rustende auteursrecht) zijn waarde behoudt en licentienemers niet afhaken. Vaak zijn er dan specifieke afspraken nodig, zodat de licentienemers zich zeker weten van gebruik van de software, toegang tot hun data, onderhoud en helpdesk. Ook kan een curator worden geconfronteerd met verzoeken om afgifte van software en/of data of met een escrowregeling. De IT-jurist biedt u graag ondersteuning.