23
Feb
2015

Rechten op software, een blinde vlek?

Aan het gebruik van software kleven risico’s. Met name voor bedrijfskritische software zitten die risico’s in de afhankelijkheid van software. Hoe lang draait uw organisatie door zonder de met software vastgelegde gegevens?

Het probleem is nu, dat gebruikers zelf de gebruikte software niet kunnen onderhouden. Een gebruiker krijgt niet de daarvoor benodigde delen van de software (broncode). Uitwijken naar een andere deskundige partij is daardoor niet mogelijk.

Dit probleem wordt veroorzaakt door het auteursrecht op software en de manier waarop software wordt gemaakt en moet worden onderhouden. Het probleem ligt niet bij de producent.

Wat is het probleem? De licentieovereenkomst voor software is per definitie onvolledig. De licentieovereenkomst creëert namelijk een band tussen de softwareproducent en de softwaregebruiker. Die band betreft alleen het gebruiksrecht op een verzameling nullen en enen. Er is dus geen band tussen de softwaregebruiker en het complete softwareproduct. Dit softwareproduct is wel de basis voor alle investeringen in het informatiesysteem van de gebruiker.

Open Source software is ontstaan als reactie op deze problematiek, maar levert geen afdoende oplossing voor alle soorten software en kent weer andere risico’s.

Het complete softwareproduct omvat de broncode, de documentatie en een juridische component, die uiteenvalt in eigendomsrechten en gebruiksrechten. Alleen als de gebruiker een directe band heeft met het complete softwareproduct, is hij onafhankelijk geworden van het lot van zijn softwareproducent. Uit het oogpunt van informatiebeveiliging is dit noodzakelijk, zeker als het bedrijfskritische software betreft.

Dat de softwaregebruiker alleen een gebruiksrecht heeft, is op zich niet erg. Dat heb je bij een leaseauto ook. Maar een leaseauto wordt geleverd met een motor, die je kan laten repareren bij wie je wil. Bij software krijg je de motor (=de broncode) niet vanwege het auteursrecht en om praktische redenen. Zo is het onderhoud van standaardsoftware voor alle gebruikers door één leverancier sterk kostenbesparend.

Een definitieve en afdoende oplossing voor het probleem van de ontbrekende broncode is de combinatie van een deugdelijk licentiecontract en een kwalitatieve continuïteitsregeling. Daardoor worden alle rechten voor softwareproducenten en softwaregebruikers goed geregeld en krijgen gebruikers, als dat nodig is, de beschikking over een bruikbare broncode. Zo kan schade voor uw organisatie worden voorkomen. De IT-jurist adviseert u graag nader op dit gebied.