21
Oct
2015

Smart Industry en Intellectueel Eigendom

Software, dus ook industriële software, valt sinds 1992 onder het auteursrecht. Het auteursrecht is een van de intellectuele eigendomsrechten (IE). Andere voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld het merkenrecht, kwekersrecht en dergelijke. Het bezit van een intellectueel eigendomsrecht stelt de eigenaar in staat het werk waar dat recht op rust winstgevend te exploiteren. Op dit punt bestaat er een schril contrast tussen de wereld van administratieve software en die van industriële software. Software ontwikkeld voor administratieve doeleinden wordt veel beter geëxploiteerd dan software toegepast in machines en apparaten.

Daarvoor zijn meer oorzaken, maar toen informatietechnologie in de industrie opkwam, werd dat gezien als onderdeel van de te leveren machines en apparaten. En de bouwers van die machines waren vaak al georganiseerd in één van de vele, naar de aard van die machines georganiseerde belangenverenigingen. Daardoor werden die machines, ook met een IT-component, nog steeds geleverd onder de algemene voorwaarden van die brancheorganisaties voor machines of apparaten.

En natuurlijk zijn er praktische redenen. Zo vinden technici vaak, dat ze onder alle omstandigheden zelf in staat moeten zijn hun machines, lopende banden of productiestraten draaiende te houden. Daarvoor hebben ze zaken nodig die het Intellectuele Eigendom zijn van de leverancier. Die worden vaak zonder overeenkomst weggegeven. Nu intelligente hardware (PLC’s) vervangen gaan worden door minder intelligente hardware (microprocessoren) met intelligente software, komen er nieuwe mogelijkheden dit beter te regelen.

De kloof op het gebied van de exploitatie van IE tussen administratieve automatisering en industriële automatisering zal kleiner worden. Er mogen dan redenen zijn, dat in veel industriële ondernemingen de ontwikkeling van IE als kostenpost wordt gezien, maar er zijn inmiddels veel meer partijen die juist de nieuwe mogelijkheden zien op dit gebied.

Van belang is op te merken dat de exploitatie van IE wezenlijk een andere activiteit is dan het succesvol vermarkten van machines. Het succesvol ontwikkelen en exploiteren van IE zal met het toenemende belang van informatietechnologie daarom verschuiven van bijzaak naar hoofdzaak. Voor de verschuiving is een goede juridische infrastructuur nodig. Een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld, dat er bij exploitatie van software sprake is van geheel andere risico’s. Zowel op het gebied van aansprakelijkheid als aan het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De conclusie moet zijn, dat de nu al aanwezige intellectuele eigendommen in de industrie veel beter kunnen worden beschermd en geëxploiteerd. Met minder risico’s en betere opbrengsten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag bij het beschermen van uw intellectuele eigendomsrechten en het inrichten van een juridische infrastructuur, zodat u uw intellectuele eigendomsrechten optimaal kunt exploiteren.